Wat is de `School voor Genezing’? (SvG)


De School voor Genezing is een trainingsprogramma, ontwikkeld en gegeven door Jan Vossen (zie:
www.uit-genade-door-geloof.nl)

De inhoud

Vele christenen weten dat God in staat is om je te genezen.
Wie in God gelooft twijfelt meestal ook niet aan Zijn almacht.
God is in staat dingen te doen die onmogelijk zijn voor ons.

Waarom genezen dan zoveel mensen niet, terwijl God het kan en God het wil?
Zelfs echt diepgelovige mensen die hun leven aan God gewijd hebben ontvangen soms ook hun genezing niet!
Vanwege die
ervaring hebben veel ‘kerken’ een theologie ontwikkeld dat het niet altijd Gods wil is om te genezen.
Maar dan heeft de gelovige zieke dus een probleem. Hoe kun je genezing zoeken als je niet zeker weet of dat wel Gods wil is?
Mag je dan wel naar een arts te gaan om van je ziekte af te komen, als je ‘ziekte’ `Gods uitverkoren’ middel is om jouw ‘karakter’ te vormen of iets dergelijks?

De School voor genezing helpt je om radicaal en volkomen af te rekenen met ieder idee dat ziekte Gods wil voor jou zou zijn.
Gods wil voor jou is volkomen gezondheid, volkomen bevrijding, verlossing etc. Evenzeer als Hij wil dat je zonder zonde bent.
Het onderwijs van de School voor Genezing is volledig gebaseerd op de Bijbel.

Wat heeft Jezus allemaal voor jou gedaan?
Wat stond al 2000 jaar (geleden) voor jou vast toen Hij riep:
‘Het is volbracht’?
De Bijbel vat het als volgt samen:

1 Petrus 2:24 die Zelf onze zonden in Zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door Zijn striemen zijt gij genezen.

Handelingen 10:38 van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.

Deze en vele andere teksten maken duidelijk dat genezing en het verlossingswerk van Jezus onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Wie Jezus als Heer en Verlosser heeft aangenomen heeft ook toegang tot alles wat Hij voor jou bewerkt heeft.
Het probleem zit niet bij de Gever, het probleem zit bij ons, onze `ontvanger’ is niet correct op God afgestemd.

De school voor genezing werkt aan het afstemmen,
het fijnstemmen van jouw `ontvanger’.
Dit gebeurt door middel van een intensief trainingsprogramma van 5 dagen.

Daarnaast leer je ook effectief te bidden voor anderen,
zodat je ook anderen kan helpen hun genezing te ontvangen.

Deze website gebruikt geen cookies. Er worden geen gegevens van u vastgelegd of bewaard. Indien u op de hoogte wil blijven van de School voor Genezing kun u vragen om in de mailinglist te worden opgenomen door te mailen naar info@schoolvoorgenezing.nl