Ontvangen uit het Woord


Psalm 107:20 Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen.

God schiep alles wat bestaat door te spreken. De Bijbel zegt dat alles wat bestaat bij elkaar gehouden word door het Woord van God. (Heb 1:3)
Er bestaat geen grotere kracht in het hele universum dan het Woord van God.

Het Woord van God bevat leven, kracht, gezondheid en succes voor iedereen die bereid is het Woord in zijn hart en in zijn leven te laten werken.

Maar hoe sterk en krachtig het WOORD ook is, God heeft ons mensen het recht gegeven zelf te kiezen of we erop zullen reageren of niet.
Echter, religieus onderwijs en het denken van de wereld heeft ons over het algemeen ongevoelig gemaakt voor de kracht en de werking van het Woord.
Het zijn de ’tradities en de leringen van mensen die het Woord van God krachteloos maken’, zei Jezus in Markus 7:13

En Hijzelf IS het levende woord: ’Mijn woorden zijn Geest en ze zijn leven.’ (Johannes 6:63)
De School voor genezing is daarom gebaseerd op niets anders dan het Woord van God, maar werkt op en aan jouw hart en denken om je gevoeliger te maken voor de kracht die in het Woord zit.

Deze website gebruikt geen cookies. Er worden geen gegevens van u vastgelegd of bewaard. Indien u op de hoogte wil blijven van de School voor Genezing kun u vragen om in de mailinglist te worden opgenomen door te mailen naar info@schoolvoorgenezing.nl