Mijn naam is Jan Vossen

Ik ben geboren in een groot Limburgs, min of meer katholiek gezin. Mijn ouders hebben 5 dochters en 5 zonen grootgebracht.
De vorm van katholicisme die wij meekregen was een ’moderne’ vorm van katholicisme waarin weinig plaats was voor zaken zoals maria verering en de paus en/of kerkelijk gezag, maar veel aandacht aan ‚goede werken’ en opkomen voor sociaal onrecht en dergelijke zaken. Feitelijk gezien was niet het katholicisme maar de wetenschap de ware religie bij ons thuis.

Ik heb al jong de katholieke kerk en het geloof de rug toegekeerd en raakte meer geïnteresseerd in andere volken en culturen, bevrijdingsbewegingen e.d.
Uiteindelijk ben ik overtuigd geraakt van het communisme en zag het communisme als de manier om het onrecht in deze wereld op te heffen. - Verbeter de wereld begin bij hún - Ik werd maoïst en ben enkele jaren bij een kleine maoïstische splintergroep (de KENml) betrokken geweest.

Naar mate de tijd vorderde merkte ik dat de mensen die daar leiding aan gaven nog erger waren dan het ‚kapitalistische’ systeem waartegen we dan vochten.
Het werd me duidelijk, dat als de mensen wezenlijk niet veranderden, verandering van systeem geen zin had - verbeter de wereld, begin bij jezelf -

Ik raakte verzeild in de New-Age via ‚zelf’ hulp groepen, zoals co-counselen, re-birthen etc.
Via deze groepen kwam ik in contact met de bovennatuurlijke wereld, het occulte, de wereld van mediums, waarzeggerij, spreken met en voor geesten, magnetiseren, Reiki e.d.

Op bovennatuurlijke wijze heeft God mij persoonlijk uit deze wereld gehaald en verlost
Het ’woord van God’ de Bijbel ging voor me open. Zo ongeveer het laatste wat ik mezelf had kunnen bedenken

Ik had Hem niet gezocht, maar Hij zocht mij Als een Koning zo lang op jouw deur klopt om bij je binnen te mogen komen en maaltijd met je houden hoe kon ik weigeren?

Momenteel geef ik mede leiding aan een kleine geloofsgemeenschap in Alkmaar waar niet onze werken en onze prestaties, maar het complete volbrachte werk van Jezus centraal staat.
Ook geef ik les op de CBCnl in Naarden de Bijbelschool van Andrew Wommack. Ik heb mogen bijdragen aan de oprichting van deze school door veel van het onderwijs van Andrew Wommack.
Ik geef ook zelf Bijbelstudies, schrijf nieuwe liedjes, waarin de genade van God centraal staat en ben beschikbaar voor prediking en spreekbeurten in het kader van ’leven uit genade’
Ik ben getrouwd met Ria. Wij zijn gezegend dat wij een groot deel van al deze stappen en ontwikkelingen samen hebben mogen maken.
Wij genieten op dit moment van de zorg voor een pleegkind in ons huis en regelmatig van onze kleindochter. Twee volwassen kinderen staan inmiddels op hun eigen benen in het leven.
Ik ben bezig mijn eigen ‚bediening’ te ontwikkelen onder de naam ’Uit Genade Door Geloof’.
Ik hou me ook bezig met het van ondertiteling voorzien van goede prediking uit het buitenland (Engels) o.a. Joseph Prince, Creflo Dollar en Pastor Chris.

Heb je meer interesse, bezoek mijn andere website:
www.uit-genade-door-geloof.nl
voor prediking, onderwijs en liederen kun je ook terecht op mijn youtube kanaal:
uit genade door geloof

Deze website gebruikt geen cookies. Er worden geen gegevens van u vastgelegd of bewaard. Indien u op de hoogte wil blijven van de School voor Genezing kun u vragen om in de mailinglist te worden opgenomen door te mailen naar info@schoolvoorgenezing.nl