Het ontstaan van de School voor Genezing

Nadat ik in 1990 op bovennatuurlijke wijze tot geloof was gekomen op de Filippijnen, kwam ik terug in Nederland.
Maar in de kerken waar ik kwam, bespeurde ik zo goed als niets van de bovennatuurlijke God, die ik bij mijn bekering had leren kennen.
God leek in de NL kerken altijd iemand die in het verleden geweldige dingen had gedaan en geweldige dingen ging doen, maar dat bijna nooit op dit moment voor of door de gelovigen deed.
Geleidelijk raakte ik het contact met de bovennatuurlijke God uit de tijd van mijn bekering kwijt.
Tot ik ongeveer in 1996 in aanraking kwam met de bediening van Jan Zijlstra. Ik ervoer voor het eerst sinds mijn bekering weer de bovennatuurlijke aanwezigheid van God.

Dit zette mij op een zoektocht. Ik wilde weten waarom het zo was dat als ik (als oudste) voor iemand bad, er geen manifestatie van genezing was, en als zo iemand als Jan Zijlstra bad, er wel mensen genazen.

Ik heb daarom onder andere het LTC van Jan Zijlstra gevolgd, veel onderwijs avonden en studies van hem gevolgd, maar ook de levens en de leer van andere mensen bestudeerd bij wie regelmatig of vaak genezingen manifesteerden. Het werd mij duidelijk dat genezing eigenlijk altijd en overal Gods wil was.

Als mensen niet genazen, werd echter in de meeste kerkelijke omgevingen verklaard dat het niet (altijd) Gods wil zou zijn. Misschien had Gods ’soms een andere weg’ voor je of een ander plan voor je. Ik werd er op aangevallen dat ik geloofde dat genezing altijd Gods wil was, en dat het probleem aan onze kant ligt als er geen genezing plaats vindt.
Daarom ben ik een boek gaan schrijven: ’
God is onschuldig - (aan de meeste dingen waar religie Hem voor verantwoordelijk houdt’)

In dit boek ben ik op grond van de Bijbel gaan aantonen dat:

- ziekte niet Gods manier is om ons iets te leren, ons te corrigeren, of iets aan onze ’karaktervorming’ te doen.
- Dat een dergelijke visie onbijbels is (niet op de Bijbel gebaseerd kan worden.)
- On-christelijk (het ontkent en ontkracht de compleetheid van wat God aan het kruis heeft gedaan)
- En uiteindelijk demonisch van oorsprong (dat jij door ervaringen van goed en kwaad een ’hogere’ geestelijke ontwikkelingstoestand zou bereiken = karma en reïncarnatie leer)

Na het schrijven van deze delen, wilde ik nog een stukje schrijven over wat vooral christenen belemmerde om hun genezing te ontvangen.
Het schrijven van dit gedeelte explodeerde als het ware onder het schrijven. Ik kreeg verschillende openbaringen uit en in Gods Woord
waarom nu juist christenen zo’n moeite hebben om te ontvangen, wat God voor hen gekocht en betaald heeft met het kostbare bloed van Jezus.
Dit laatste gedeelte van dit boek vormt nu de grondslag voor de ’School voor Genezing’ in haar huidige vorm.

Inmiddels is het boek in een tweede verbeterde uitgave te verkrijgen. Bestellen via mijn mail.

Deze website gebruikt geen cookies. Er worden geen gegevens van u vastgelegd of bewaard. Indien u op de hoogte wil blijven van de School voor Genezing kun u vragen om in de mailinglist te worden opgenomen door te mailen naar info@schoolvoorgenezing.nl