Achtergronden

De School voor Genezing is niet gebonden/verbonden aan één bepaalde kerkelijke richting of organisatie.
De SvG kan geestelijk gezien geplaatst kan worden binnen de brede Pinksterbeweging.
De SvG staat open voor gelovigen en ongelovigen van iedere richting.
Ze is voor iedereen die zijn hoop op God wil richten, om te ontvangen wat hij/zij nodig heeft in zijn leven.
Ook is de school niet gebaseerd op een bepaalde ‘leraar’ of richting.
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende internationale sprekers, die allemaal een bepaald aspect geweldig weten over te brengen.

De school wordt georganiseerd en gegeven door Jan Vossen.

Giften voor de bediening van de School voor Genezing kunnen worden gedaan via NL79INGB0000111506 tnv Uit Genade Door Geloof te Alkmaar
(
niet aftrekbaar van de belastingen!)

Wel belasting aftrekbaar kunt u giften geven via de Stichting Freedom & Healing
IBAN NL52INGB0008752849 tnv Stg Freedom & Healing Ministries en vermeld daarbij ’gift’ voor de School voor Genezing’ - Jan Vossen

Deze website gebruikt geen cookies. Er worden geen gegevens van u vastgelegd of bewaard. Indien u op de hoogte wil blijven van de School voor Genezing kun u vragen om in de mailinglist te worden opgenomen door te mailen naar info@schoolvoorgenezing.nl