Het programma van de School voor Genezing

ROMEINEN 12:2 En wordt niet gelijkvormig aaan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

De School voor genezing werkt NIET via de speciale ‘gezalfde’ persoon die Gods genezing of gaven aan jou overdraagt. De School voor genezing werkt aan JOU, door de verandering en vernieuwing van jouw denken. De School voor genezing helpt jou belemmeringen en blokkades in je denken op te ruimen, die jou verhinderen van God te ontvangen. Die weg is misschien langer en moeizamer dan het ontvangen van een ‘gezalfde’ persoon, maar je kunt niet je hele leven lang afhankelijk zijn van het geloof van een ander. God wil dat jij volwassen wordt in het geloof en je eigen gezondheid leert ontvangen en vasthouden op basis van jouw eigen relatie met het Woord.


Het programma bestaat uit radicaal transformerend onderwijs, op DVD of `life’. Stevig gefundeerd op de Bijbel als het onwankelbare en onfeilbare Woord van God, Afgewisseld met periodes van aanbidding, lofprijs, gebed, meditatie, die ook je hele ziel en lichaam betrekken in de gerichtheid op en de relatie met God.

Iedere dag wordt het verbondsmaal gevierd. Hét door Jezus zelf ingestelde middel om ook fysiek te ontvangen wat Hij voor jou volbracht heeft.

De School voor genezing is een intensieve fulltime week van maandag t/m vrijdag. Je moet echt even helemaal breken met je dagelijkse routines en verplichtingen, zoals je dat ook op een ‘gewone’ vakantie zou doen.

Het programma loopt dagelijks van 09:00 - 14:30 een lange pauze en ‘s avonds van 19:30 - 21:30.
De lange pauze is nodig gebleken om in ontspannenheid de vele nieuwe indrukken en ervaringen te verwerken.

De `School voor Genezing’ biedt een goede gelegenheid om te vasten, maar dat is niet verplicht. Vanwege het feit dat sommigen zullen vasten wordt er geen gezamenlijke maaltijd georganiseerd of aangeboden. Vasten is goed, want het helpt je de dominantie van je zintuigen en van je lichaam op je denken te verbreken. Het moet echter geen kramp of ’prestatie’ voor je worden. Ga er ontspannen mee om.

Het is noodzakelijk om je op te geven in verband met de voorbereiding en de productie van het onderwijsmateriaal. Opgeven kan via de mail:
info@SchoolVoorGenezing.nl

Deze website gebruikt geen cookies. Er worden geen gegevens van u vastgelegd of bewaard. Indien u op de hoogte wil blijven van de School voor Genezing kun u vragen om in de mailinglist te worden opgenomen door te mailen naar info@schoolvoorgenezing.nl